تفکیک وظایف اعضاءهشتمین دوره هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

در نخستین جلسه اعضاء  هشتمین دوره هیأت مدیره  انجمن ژئوپلیتیک ایران، انتخابات هیأت رئیسه انجمن با حضور نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد و بر اساس رای گیری انجام شده، تفکیک وظایف اعضاء به ترتیب زیر مشخص شد:

دکتر محمد حسین پاپلی یزدی به عنوان رئیس انجمن

دکتر یوسف زین العابدین  به عنوان نایب رئیس انجمن

دکتر مراد کاویانی راد به عنوان دبیر انجمن

دکتر جمال بافرانی به عنوان خزانه دار

دکتر مهدی حسین پور مطلق به عنوان عضو هیأت مدیره

لازم به یادآوری است که  آقای دکتر عبدالرضا فرجی راد به عنوان عضو هیأت مدیره و آقایان دکتر محمد اخباری و دکتر کیومرث یزدان پناه به عنوان اعضای علی البدل انصراف و آقای دکتر  مهدی حسین پور مطلق بر اساس کسب آراء به عضو اصلی هیأت مدیره و خانم دکتر مریم امیدی آوج و آقای دکتر سیروس احمدی نیز به عضویت علی البدل درآمدند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا