جلسه مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار شد

جلسه مجمع عمومی انجمن  ژئوپلیتیک ایران با حضور هیأت مدیره انجمن، اعضاء و نماینده کمیسیون انجمنهای علمی ایران  برگزار شد. در این جلسه که با سخنرانی آقای دکتر صفوی رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران آغاز شد، گزارش عملکرد انجمن توسط دکتر صفوی و گزارش مالی یکسال گذشته انجمن توسط دکتر هادی اعظمی  ارائه شد و در ادامه آقای دکتر کاویانی راد بازرس انجمن به ارائه گزارش خود پرداختند. در پایان انتخاب اعضای  هشتمین دوره هیأت مدیره و بازرسان انجمن انجام شد و اعضای هیأت مدیره و بازرسان به ترتیب میزان کسب آراء به شرح زیر انتخاب شدند:

اعضای هشتمین دوره هیأت مدیره:

1- دکتر یوسف زین العابدین؛ دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2- دکتر محمدحسین پاپلی یزدی؛ استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس

3-دکتر جمال بافرانی؛ دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی و شهردار منطقه 21 تهران

4- دکتر عبدالرضا فرجی راد؛ دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

5- دکتر مراد کاویانی راد ؛ دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

 

اعضای علی البدل هیأت مدیره:

1- دکتر محمد اخباری؛ دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2- دکتر کیومرث یزدانپناه؛ دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

و بازرسان انجمن:

1- دکتر هادی اعظمی

2- آقای بختیاری

همچنین مقرر شد اولین جلسه دوره جدید هیات مدیره در اولین فرصت برگزار شده تا نسبت به تعیین رئیس،نایب رئیس، خزانه دار و دبیر انجمن اقدام شود. لازم به یادآوری است بر اساس بند 12-3 اساسنامه انجمن ژئوپلیتیک ایران هيئت مديره حداکثر تا دو هفته پس از انتخاب شدن تشکيل جلسه داده و با راي کتبی نسبت به انتخاب رئیس، نایب رئیس، دبیر و خزانه دار و نیز تفکیک وطایف خود را  اعلام می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{yoogallery src=[/images/gallery//majma8]width=[150]}


این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا