حضور انجمن ژئوپلیتیک ایران در غرفه منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه بین المللی اوراسیا

حضور انجمن ژئوپلیتیک ایران در غرفه منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه بین المللی اوراسیا. تهران. 19 تیر ماه 1400، با حضور دکتر سید محمدتقی رئیس السادات دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران و دکتر کاظمیان مسئول روابط عمومی منطقه آزاد انزلی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا