حکم انتصاب مسئول کمیته پژوهش و نوآوری انجمن ژئوپلیتیک ایران

دکتر ناصر رضایی از اعضای پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران و سرپرست پژوهشکده گردشگری و مدیر گروه پژوهشی مستقل میراث فرهنگی، طی حکمی از سوی رئیس انجمن جناب آقای دکتر هادی اعظمی از تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1400 به مدت یکسال به عنوان مسئول کمیته پژوهش و نوآوری انجمن منصوب شد.

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا