درآمدی بر دولت محلی

درآمدی بر دولت محلی

نویسنده: دکتر هادی ویسی

انتشارات: سمت

چاپ: 1392

 

یکی از عوامل فزاینده فرایندهای جهانی شدن و در مقابل و همراه آن محلی شدن امور عمومی، در ابتدای سده بیست و یکم، ناتوانی حکومتهای ملی در پاسخگویی به مسائل جهانی و محلی می­ باشد. محلی­ گرایی و محلی شدن اداره امور عمومی که مفهوم بسیار نزدیکی با خودگردانی و خودمختاری دارد، بیانگر نقش مستقیم و مشارکت بی­ واسطه شهروندان و منتخبان مردم در اداره امور محلی شهری، کلان­شهری، روستایی و ناحیه ­ای دارد و آن را عمده­ ترین روش دستیابی به اهداف دموکراسی و توسعه پایدار     می­دانند. از این زوایه است که بسیاری از نظریه­ ها و ادبیات علمی در علوم انسانی و اجتماعی در سال­های اخیر متکی بر مفاهیم حقوق شهروندی، مردم­ مداری، محله­ گرایی، دانش بومی، سرمایه اجتماعی، اداره­ کردن مطلوب (حکمروایی خوب)، برنامه­ ریزی محله مبنا، برنامه­ ریزی یا تصمیم­ گیری پایین به بالا، دولت کوچک، حکومت حداقلی، دخالت حداقلی دولت در امور عمومی محلی و ده­ ها مفهوم دیگری که متکی بر مسائل و نیازهای محلی و ارائه راهکار، تصمیم ­گیری و اجرا توسط مردم محل است، می ­باشد.

یکی از نهادها و سازمان­هایی که می­ تواند تا حدی بخش زیادی از مفاهیم فوق را پوشش بدهد، دولت محلی است. دولت محلی که به صورت سنتی از گذشته­ های دور برای اداره امور محلی وجود داشته است، در یک قرن اخیر با توسعه الگوهای دموکراسی تغییر شکل و هویت داده و به تدریج از جهان غرب به سراسر جهان انتشار یافته است. این پدیده مدرن، نهادی است که اعضای آن در طی فرایندهای دموکراتیک از جانب مردم محلی و شهروندان به صورت مستقیم انتخاب می­شوند تا با تصمیم­ گیری و نظارت خود به دنبال حداکثر توسعه و رفاه محلی با استفاده از ظرفیت­های محلی باشند. از این رو دولت محلی واقعیتی انکارناپذیر و دارای علت وجودی قوی و پایدار برای اداره امور عمومی محلی بوده و وجه اشتراک تمامی مکاتب فلسفی ـ سیاسی مدرن به حساب می­ آید. این پدیده جغرافیای سیاسی در مفهوم واقعی خودش، مبتنی بر اصول دموکراتیک، برنامه­ ریزی و تصمیم­ گیری از پایین به بالا، محلی­ گرا و محله مبنا، شهروندمدار، مشارکت­ پذیر، مسئولیت­ پذیر، پاسخگو و حساب­ پس­ده، دارای استقلال مالی و خودگردان و دارای رابطه افقی قدرت با سایر سطوح قدرت می­باشد. این خصوصیات نهادهای محلی و نحوه اداره امور عمومی در نظریه­ های مدرن به عنوان یک فرایند، «گاورننس» نام نهاده­ اند. نظریه­ پردازان گاورننس عمدتاً تأکید بر تعامل و هم ­افزایی نیروها و توان نهادهای حکومت مرکزی، دولتهای محلی، بخش خصوصی و جامعه مدنی برای اداره بهتر امور عمومی محلی دارند. بر این اساس آنان معتقدند که این پدیده با دولت و دولت محلی سنتی متفاوت است. اما گاورننس هر چه که باشد، قائل به نقش محوری نهادهای دولت محلی در تجمیع نیروهای مختلف محلی است. بنابراین به نظر می­رسد گاورننس همان دولت محلی مدرن است که ظرفیت و توان دولت محلی را افزایش داده تا برای حل مسائل محلی و اداره امور از همه ظرفیتهای محلی استفاده کند. اما این اصول تئوریک دولت محلی در عمل در نظامهای سیاسی و کشورهای مختلف به ویژه در کشورهای در حال توسعه و در نظامهای سیاسی تک­ساخت، دچار آسیبها و مشکلات فراوانی شده است.

این کتاب در شش فصل و در 360 صفحه تنظیم شده است که در پنج فصل نخست تعاریف، مفاهیم، تئوریها و مباحث نظری مرتبط با دولت محلی و مفاهیم پیرامونی آن (تمرکزگرایی، تمرکززدایی، جهانی شدن، محلی­گرایی یا محلی شدن، دموکراسی، گاورننس و اداره کردن مطلوب محلی) آمده است و در فصل آخر وضعیت دولت محلی در ایران، سیر تکوین آن (انجمنهای محلی قبل از انقلاب اسلامی و شوراهای اسلامی در بعد از انقلاب) و چالشهای پیش رو این پدیده در ایران بحث شده است. این کتاب به عنوان منبع درسی برای درس «دولت و حکومت محلی» در جغرافیای سیاسی و جغرافیای سیاسی شهری در مقطع کارشناسی ارشد تألیف شده است که می­تواند پاسخگوی نیاز رشته های جغرافیا و برنامه ریزی شهری، علوم سیاسی، جامعه شناسی و مدیریت نیز باشد. امید است این اثر گامی در جهت توسعه ادبیات رشته جغرافیای سیاسی و کمکی به حل مسائل اداره امور عمومی و کشورداری در ایران باشد.

کتاب حاضر حاصل کار چهار سال تحقیق مداوم نویسنده در خارج و داخل کشور است. نگاه تیزبینانه و نقادانه شما صاحبنظران، اساتید و دانشجویان می تواند کمک شایانی به بهبود کیفیت علمی کتاب در چاپهای آتی کند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا