درآمدی بر مهاجرت و امنیت

عنوان کتاب: درآمدی بر مهاجرت و امنیت

نویسندگان: دکتر سید هادی زرقانی، دکتر حمدالله سجاسی قیداری و سیده زهرا موسوی

انتشارات: انجمن ژئوپلیتیک ایران

پاییز: 1395

مهاجرت پدیده ای چندی بعدی، پیچیده و تاریخی است. بر این اساس در طی تاریخ شاهد مهاجرت و جابه جایی محدود یا عظیم گروههای انسانی بوده ایم که به دلائل مختلف طبیعی، اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی- امنیتی گزینه مهاجرت را انتخاب کرده؛ یا برای رهایی از مشکلات و چالش ها مجبور به مهاجرت شده اند. در طی دهه های اخیر، مهاجرت چه در بعد داخلی و به ویژه مهاجرت های روستا- شهری یا مهاجرت از شهرهای کوچک به کلان شهرها و چه در بعد مهاجرت های بین المللی به یکی از دغدغه های اصلی حکومت ها تبدیل شده است. همانند سایر پدیده های اجتماعی- جغرافيايي، مهاجرت داخلی و بین المللی در بردارنده برخی فرصت ها و چالش ها برای مناطق مهاجر فرست و مهاجر پذیر می باشد.

این اثر در پنج فصل تنظیم شده است. فصل اول که در واقع ورود به بحث مهاجرت است به بررسی مفاهیم، مدلها، نظریه ها و دیدگاه های مهاجرت پرداخته است. در فصل دوم، تقسیم بندی و طبقه بندی انواع مهاجرت و به تعبیری دقیق تر گونه شناسی انواع مهاجرت مورد بررسی واقع شده است. فصل سوم به صورت مختصر به بحث امنیت، تهدید و طبقه بندی انواع تهدیدات امنیتی پرداخته است. درفصل چهارم به بررسی انواع مهاجرت های داخلی پرداخته شده است و تلاش شده است تا مهمترین پیامدهای این نوع مهاجرت ها مورد مداقه قرار گیرد. در فصل پنجم ابتدا وضعیت مهاجرت های بین المللی در جهان مورد بررسی واقع شده است و در ادامه مهمترین فرصت ها و چالش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی که این نوع مهاجرت ها برای کشورهای مهاجر فرست و مهاجر پذیر دارند با ذکر نمونه های مختلف از کشورهای جهان مورد بررسی قرار گرفته است. در این اثر مولفان تلاش کرده اند با بررسی و تبیین فرصت ها و چالش های مهاجرت های داخلی و بین المللی تا حدی کمبود تالیف در این زمینه را پر نمایند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا