درباره همایش

در ماه های اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا زنجیره جنبش های مردمی وقوع یافت که توجه همزمان تحلیلگران، دولت ها و افکار عمومی جهانی را به خود جلب کرده است. همگی این جنبشها در کشورهای مورد نظر، خواستار تغییرات سیاسی هستند. این در حالی است که جنبش های مزبور درجوامع اسلامی رخ داده اند و نیروهای اسلامگرا در تمامی آنها حضوری فعّال و پیشینه هایی کمابیش طولانی دارند. از این منظر در چنین شرایطی، یکی از مهمترین سؤالات پیش روی ناظران این است که جایگاه و نقش آفرینی و آیندۀ نیروهای اسلامگرا در تحولات جاری و آتی این مناطق چیست؟ 
در این رابطه همایش “اسلام و تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا” که به همّت انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار میشود، فرصتی است تا پژوهشگران و صاحبنظران، در این رابطه حاصل پژوهش ها و تأملات خود را با یکدیگر به بحث و بررسی گذارند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا