سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی4)


انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی به صورت مجازی برگزار میکند:


✳️➖ سلسله درس‌گفتارهای جغرافیا و سیاست

? وبینار تخصصی 4 ?

✳️➖ مناسبات هیدروپلیتیکی ایران و عراق: فرصتها و تنگناها»

?➖ سخنران؛
دکتر مراد کاویانی راد
دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

?➖برگزارکنندگان:
?➖معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
?➖انجمن ژئوپلیتیک ایران

?➖ زمان: سه شنبه 13 آبان 1399
ساعت: 18 تا 20
لینک ورود:

https://vc3.khu.ac.ir/rsugl7g9ou0w/

ورود برای عموم علاقمندان آزاد است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا