سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی4)


انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی به صورت مجازی برگزار میکند:


✳️➖ سلسله درس‌گفتارهای جغرافیا و سیاست

💠 وبینار تخصصی 4 💠

✳️➖ مناسبات هیدروپلیتیکی ایران و عراق: فرصتها و تنگناها»

🎙➖ سخنران؛
دکتر مراد کاویانی راد
دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

📕➖برگزارکنندگان:
🔶➖معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
🔶➖انجمن ژئوپلیتیک ایران

📅➖ زمان: سه شنبه 13 آبان 1399
ساعت: 18 تا 20
لینک ورود:

https://vc3.khu.ac.ir/rsugl7g9ou0w/

ورود برای عموم علاقمندان آزاد است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا