سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی سوم)

🔶➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند:

✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست

💠 گفتگوی سوم 💠

✳️➖ پسا کرونا: رابطه حکومت‌ها و ملت‌ها

سخنران:

🎙➖ دلارام قندچی (دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی)

زمان:

📅➖ سه شنبه 18 شهریور 1399

ساعت: 21 تا 22

مجری برگزاری: سید محمد تقی رئیس السادات

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران

https://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic

🔹با سخنرانی‌های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا