سند راهبردی ایران و چین، چرخش قدرت از غرب به شرق

مصاحبه دکتر هادی اعظمی (ریاست انجمن ژئوپلیتیک ایران و دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد) با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)…

(این تحلیل صرفا دیدگاه مصاحبه شونده بوده و انتشار آن به منزله موضع رسمی انجمن نیست)…

سند راهبردی ایران و چین، چرخش قدرت از غرب به شرق

مشهد- ایرنا- سند جامع همکاری بلندمدت ایران و چین، هفتم فروردین‌ماه به امضا رسید که برخی از کارشناسان از این سند به عنوان چرخش قدرت از غرب به شرق و آغاز روند آسیایی شدن قدرت یاد می‌کنند.

رییس انجمن ژئوپلیتیک ایران و دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی در خصوص سند راهبردی همکاری ۲۵ ساله ایران و چین گفت: چین در رقابتهای دهه‌های اخیر به خصوص از سال ۲۰۱۳ به بعد جاه‌طلبی‌های خود را آغاز کرد که این می‌تواند برای نظام ژئوپلیتیک حاکم بر دنیا و در روند چندجانبه گرایی اتفاق خوبی باشد. این کشور با توجه به اینکه از جانب شرق خود محدودیت‌هایی دارد تلاش دارد از سمت غرب ارتباط خود با جهان را گسترش دهد.

هادی اعظمی افزود: از سال ۲۰۱۳ رییس جمهوری چین دیدگاه ژئوپلیتیکی مطرح کرد که بر اساس آن چین با اروپا، خاورمیانه و آفریقا مرتبط شود. با این رویکرد، جاده ابریشم نوین را مطرح کرد، ابرپروژه ای که در بخش اول حدود ۶۷ کشور را دربر می‌گیرد و این تا ۱۶۰ کشور را شامل می‌شود.

https://www.irna.ir/news/84288853/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا