سینما و ژئوپلیتیک؛ درنگی بر بازنمایی زیست سیاست در حلقه های فیلم

نویسندگان: افشین متقی/ مصیب قره­ بیگی

انتشارات جهاد دانشگاهی، 1393

 

کتاب سینما و ژئوپلیتیک، کوششی است برای پاسخ به این پرسش که «آیا میان سینما و ژئوپلیتیک رابطه­ ای وجود دارد»؟ به سخن دیگر، آیا می­ توان میان آنچه در یک فیلم رخ می­ دهد با آنچه در جهان واقعی اتفاق می­ افتد، از لحاظ ژئوپلیتیکی نسبتی برقرار کرد؟ آیا می ­توان گفت که مفاهیمی چون «سرزمین، هویت، جنگ، فضا، قدرت، سیاست، جنسیت و…» که از بنیادهای جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک هستند، می­ تواند در حلقه­ های فیلم به نمایش درآید و سپس تاثیر بیرونی داشته باشند؟ یا حتی فراتر، آیا در حلقه­ های فیلم می­ توان شاهد ساخته شدن مفاهیم ژئوپلیتیکی بود؟ کتاب حاضر با رویکرد پساپوزیتویستی و انتقادی، کوشیده است تا به پرسش یاد شده پاسخ دهد. با نگاهی هرچند گذرا به وزن رسانه در «دنیای بساتکنیکی» می­ توان دریافت که سهم رسانه در «معنا آفرینی، مفهوم­ سازی، ساخت، حذف و جهت­ دهی به افکار عمومی و هویت (فردی و جمعی)» در جهان ­های زیستی امروز تا چه اندازه سترگ و شگرف است. موضوع این کتاب، سینما و سیاست، سینما و فضا، سینما و قدرت، سینما و هویت، سینما و جنسیت، سینما و جنگ و.. است و می­ کوشد تا با استفاده از نظرگاه­ های اندیشمندانی چون میشل فوکو، میشل سِرِس، برونو لاتور، ژان فرانسوا لیوتار، اسلاوُی ژیژِک، مارتین هَیدگر، والتر بنیامین، ادموند هوسرل، تئودور آدورنو، ماکس هورکهَیمر، یورگن هابرماس و دیگران و نیز با پیگیری نوشتارهای اندیشمندان ژئوپلیتیک، همچون سایمون دالبی، کلاوز دادس، جرارد توآل، دِرِک گرگوری، جان اَگنو و جان دیتمر، راهی به این مقصود بازگشاید. به سبب چندوجهی بودن ژئوپلیتیک انتقادی و استفاده ­ی نظری از اندیشه­ های گوناگون، کتاب حاضر نیز از آبشخورهای نظری گوناگون همانند پساساختارگرایی، پساپوزیتویسم و مکتب فرانکفورت بهره گرفته و برای نخست بار به بازکاوی مفاهیمی چون «ژئوپاسیفیک»، «ژئوپلیتیک مرگ»، «ژئوپلیتیک رسانه»، «ژئوپلیتیک زیبایی­ شناسانه» در چارچوب «بازنمایی­های سینما» پرداخته است. مولفان این کتاب، به فراخور رویکرد پژوهشی خود، تعریف جدیدی از ژئوپلیتیک ارائه داده ­اند؛ به این صورت که «ژئوپلیتیک، دانش زیست­ قدرت (bio-Power) و زیست­ سیاست (bio-Politics) است و به بررسی تعامل میان بدن انسان­ها و فضا می­ پردازد». کتاب 190 صفحه­ ای سینما و سیاست از فصل­ های زیر تشکیل شده است؛

نخستین فصل: ژئوپلیتیک و سینما / 15

جغرافیا و سینما / 16

ژئوپلیتیک و سینما / 31

سینما  ژئوپلیتیک و 11/9 / 47

منابع فصل نخست / 54

دومین فصل : ژئوپلیتیک زیبایی­ شناسانه / 59

فرامدرنیسم و فرومدرنیسم / 61

از میکروپلیتیک تا زیبایی­ شناسی / 62

سینما و ژئوپلیتیک زیبایی­ شناسانه / 67

ژئوپلیتیک احساسات و ژئوپاسیفیک / 70

زیبایی­ شناسی عدم خشونت / 72

منابع فصل دوم: / 78

سومین فصل : فیلم توده­ پسند و ژئوپلیتیک توده ­پسند / 83

منابع فصل سوم/ 96

چهارمین فصل : سیاست و سینما / 99

منابع فصل چهارم / 121

پنجمین فصل:  قومیت، جنسیت و سینما / 123

قومیت و سینما / 124

قومیت در حقله‌های فیلم / 126

جنسیت و سینما / 136

منابع فصل پنجم / 141

ششمین فصل : گفتمان‌های ژئوپلیتیکی سینمای ایران / 145

گفتمان هویت / 146

گفتمان جنگ / 152

گفتمان پساجنگ / 156

گفتمان گذار /158

گفتمان جنسیت / 162

منابع فصل ششم / 163

گفتار فرجامین: این راه را نهایت، صورت کجا توان بست؟ / 165

منابع گفتار فرجامین / 170

فهرست منابع فارسی، انگلیسی، آلمانی و فرانسوی / 171

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا