مصاحبه با دکتر محمدرضا حافظ نیا نسبت به مسائل نظری و کاربردی مرزی

جناب آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس هستند. کمیته اجرایی همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی امنیت و توسعه در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی، به بهانه این همایش در روز یکشنبه 19 مرداد ماه 1399، مصاحبه ای با ایشان انجام داده و نظر ایش استاد بزرگوار را نسبت به مسائل نظری و کاربردی مرزی جویا شده که در ادامه میتوانید آن را دانلود نموده و مطالعه نمایید.

ارجاع به این تحلیل

ژئوپلیتیک ایران،انجمن (1399) مصاحبه با دکتر محمدرضا حافظ نیا نسبت به مسائل نظری و کاربردی مرزی، مصاحبه، انجمن ژئوپلیتیک ایران

درباره نویسنده

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا