نشست تخصصي مرز و مرزباني

نشست تخصصي مرز و مرزباني در هفته ناجا، با همكاري انجمن ژئوپليتيك ايران-شعبه خراسان رضوي و دفتر تحقيقات كاربردي مرزباني خراسان رضوي با حضور و سخنراني رياست انجمن ژئوپليتيك ايران دكتر پاپلي يزدي و سردار جان نثار فرمانده مرزباني خراسان رضوي برگزار شد.

دریافت گزارش کامل نشست تخصصی مرز و مزبانی


این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا