همایش علمی آسمان آبی زمین پاک

یکی از برنامه هاي پيش بيني شده در اجراي هرچه موثرتر طرح آسمان آبی، زمین پاک و بررسي علمي ابعاد و راهكارهاي آن، برگزاری همایش علمی يك روزه در اين زمينه است. به اين منظور معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در نظر دارد همایش علمی آسمان آبی و زمین پاک را به صورت یک روزه با همكاري انجمن ژئوپلیتیک ایران درشهر تهران برگزار کند.

محورهای اصلی همایش عبارتند از:

1. مدیریت پسماند

2. اخلاق و رفتار شهروندی

3. خط سفید (زبان هدایت)

4. فرهنگ و ایمنی ترافیک

5. ابعاد و موانع اجتماعی و فرهنگی طرح آسمان آبی و زمین پاک

تاریخ دریافت چکیده و اصل مقالات:

31/2/1394

تاریخ برگزاری همایش:

23/3/1394

وبسایت همایش:www.cbsce.ir

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا