ژئوپلیتیک گاز طبیعی خلیج‌فارس

تألیف: دکتر حمیدرضا محمدی- عضو هیأت علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و بهادر غلامی

ناشر:‌ انتخاب

تجربه چند دهه گذشته به خوبی نشان داده است که انرژی از پایه‌های پیشرفت اقتصادی و تکنولوژی و به تبع آن افزایش منزلت ژئوپلیتیکی هر کشوری در جهان می‌باشد. از همین رو است که انرژی در سیاست‌های ملی و بین‌المللی نقش تعیین‌کننده‌ای پیدا نموده است تا جایی که الگو‌هایی از رقابت، همکاری، تعامل و تقابل، همگرایی و واگرایی را در عرصه بین‌المللی و روابط بین کشور‌ها و دولت‌ها به نمایش گذاشته است.

اهمیت انرژی بدان حد است که امروزه دولت‌ها، مکان‌های تولید، مکان‌های مصرف، مسیر انتقال و تکنولوژی‌های مربوط به انرژی را جزء اهداف ملی و امنیت ملی خود به حساب می‌آورند و بقای ملی خود را در این اهداف جستجو می‌کنند.

انرژی‌های فسیلی به ویژه نفت و گاز از آن حیث که در بیلان انرژی جهان سهم بالایی دارند، جایگه ویژه‌ای را در مناسبات بین‌المللی پیدا کرده‌اند. مسأله دسترسی به منابع انرژی اعم از انرژی فسیلی، اتمی، خورشیدی و … و نیز انتقال انرژی از مکان‌های غنی به مکان‌های عقیم و کنترل منابع تولید، مسیر‌های انتقال و تکنولوژی جانبی برای حفظ و سیاست جهانی و منطقه‌ای و به چالش کشیدن رقبا در عرصه بین‌المللی، جملگی دارای ابعاد مکانی، فضایی و یا جغرافیایی است و به همین اعتبار انرژی را به موضوع ژئوپلیتیکی مهمی تبدیل نموده است. زیرا انرژی و تمام ابعاد و جنبه‌های آن سه پارامتر جغرافیا، قدرت و سیاست می‌باشد.

کتاب ژئوپلیتیک گاز طبیعی خلیج‌فارس در شش فصل زیر تنظیم شده است:

فصل اول: ژئوپلیتیک

فصل دوم:‌ امنیت

فصل سوم:‌ خلیج‌فارس

فصل چهارم: ذخایر گاز خلیج‌فارس و کشور‌های آن

فصل پنجم:‌ گاز طبیعی خلیج‌فارس، تهدیدات امنیتی

فصل ششم:‌ گاز طبیعی خلیج‌فارس و فرصت‌ها

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا