کارگاه آموزشی آنلاین

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی برگزار میکند….

دومین کارگاه آشنایی با سامانه های همانند جو و ثبت مدارک علمی در ایرانداک….

مدرس…
دکتر سید محمد تقی رئیس السادات (دانش آموخته جغرافیای سیاسی  دانشگاه خوارزمی)…

برگزارکنندگان:

انجمن ژئوپلیتیک ایران
معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

زمان:

سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹ – ساعت ٢٠-١٨

از طریق سامانه مجازی دانشگاه خوارزمی و نرم افزار adobe connect :

لینک ورود به کارگاه:

http://vc2.khu.ac.ir/rnn0yrg4950o/

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا