23 دی 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار رویدادها

پاورپوینت ارائه محمد آمره در نشست یک روزه «بحران قره باغ»

دانشجویان و علاقمندان شرکت کننده در نشست یک روزه «بحران قره باغ» میتوانند به پیوست پاورپوینت ارائه شده از سوی محمد آمره را دانلود و مطالعه نمایند. این نشست، روز دوشنبه 22 دی ماه ۱۳۹۹ توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران و با همکاری خانه اندیشمندان به صورت مجازی و در بستر اسکای روم برگزار شد.

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

پاورپوینت ارائه دکتر بهرام امیراحمدیان در نشست یک روزه «بحران قره باغ»

دانشجویان و علاقمندان شرکت کننده در نشست یک روزه «بحران قره باغ» میتوانند به پیوست پاورپوینت ارائه شده از سوی دکتر بهرام امیراحمدیان را دانلود و مطالعه نمایند. این نشست، روز دوشنبه 22 دی ماه ۱۳۹۹ توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران و با همکاری خانه اندیشمندان به صورت مجازی و در بستر اسکای روم برگزار شد.

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

پاورپوینت ارائه دکتر محمد اخباری در نشست یک روزه «بحران قره باغ»

دانشجویان و علاقمندان شرکت کننده در نشست یک روزه «بحران قره باغ» میتوانند به پیوست پاورپوینت ارائه شده از سوی دکتر محمد اخباری را دانلود و مطالعه نمایند. این نشست، روز دوشنبه 22 دی ماه ۱۳۹۹ توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران و با همکاری خانه اندیشمندان به صورت مجازی و در بستر اسکای روم برگزار شد.

ادامه مطلب »

کارگاه آموزشی آنلاین

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی برگزار میکند…. دومین کارگاه آشنایی با سامانه های همانند جو و ثبت مدارک علمی در ایرانداک…. مدرس…دکتر سید محمد تقی رئیس السادات (دانش آموخته جغرافیای سیاسی  دانشگاه خوارزمی)… برگزارکنندگان: انجمن ژئوپلیتیک ایرانمعاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی زمان: سه شنبه ۲۳ دی

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

پاورپوینت ارائه دکتر عمران علیزاده در نشست یک روزه «بحران قره باغ»

دانشجویان و علاقمندان شرکت کننده در نشست یک روزه «بحران قره باغ» میتوانند به پیوست پاورپوینت ارائه شده از سوی دکتر عمران علیزاده را دانلود و مطالعه نمایند. این نشست، روز دوشنبه 22 دی ماه 1399 ساعت 19 تا 22 توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران و با همکاری خانه اندیشمندان به صورت مجازی و در بستر

ادامه مطلب »

کارگاه آموزشی آنلاین

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی برگزار میکند…. دومین کارگاه آشنایی با سامانه های همانند جو و ثبت مدارک علمی در ایرانداک…. مدرس…دکتر سید محمد تقی رئیس السادات (دانش آموخته جغرافیای سیاسی  دانشگاه خوارزمی)… برگزارکنندگان: انجمن ژئوپلیتیک ایرانمعاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی زمان: سه شنبه ۲۳ دی

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

وبینار تخصصی نقد کتاب «نگرشی به ژئوپلیتیک خاورمیانه (بنیانها، نظریه ها و کنشگران)»

وبینار تخصصی نقد کتاب به مناسبت هفته پژوهش، با موضوع نقد کتاب  «نگرشی به ژئوپلیتیک خاورمیانه (بنیانها، نظریه ها و کنشگران)»،با حضور نویسندگان کتاب، دکتر افشین متقی و دکتر محمدرضا عبداله پور، روز شنبه 22 آذر ماه ۱۳۹۹، ساعت 18 تا 20، از سوی انجمن ژئوپلیتیک ایران و با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

برگزاری نشست یک روزه «بحران قره باغ»

نشست یک روزه «بحران قره باغ» با سخنرانی دکتر محمد اخباری، دکتر بهرام امیراحمدیان، دکتر عمران علیزاده، حسین سیف الدینی و محمد آمره، در روز دو شنبه 22 دی 1399 ساعت 19 تا 22 به همت انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی به صورت مجازی  و در بستر اسکای روم برگزار شد.

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا