کارگاه آموزشی آنلاین

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی برگزار میکند….

دومین کارگاه آشنایی با سامانه های همانند جو و ثبت مدارک علمی در ایرانداک….

مدرس…
دکتر سید محمد تقی رئیس السادات (دانش آموخته جغرافیای سیاسی  دانشگاه خوارزمی)…

برگزارکنندگان:

انجمن ژئوپلیتیک ایران
معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

زمان:

سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹ – ساعت ٢٠-١٨

از طریق سامانه مجازی دانشگاه خوارزمی و نرم افزار adobe connect :

لینک ورود به کارگاه:

http://vc2.khu.ac.ir/rnn0yrg4950o/

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا