کتاب ژئوپلیتیک مواد مخدر به همت انتشارات دانشگاه علوم انتظامی منتشر شد.

کتاب ژئوپلیتیک مواد مخدر تالیف دکتر سید هادی زرقانی (عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد) توسط انتشارات دانشگاه علوم انتظامی منتشر شد.

ژئوپلیتیک مواد مخدر: اگر ژئوپلیتیک را به ‌عنوان «دانش قدرت و رقابت قدرت»بدانیم؛ با سه مؤلفۀ اصلی شامل «عرصۀ رقابت»، «بازیگران» و «الگوهای رقابت» روبه‌رو خواهیم بود. اولین مؤلفه، «عرصۀ رقابت» یا «میدان بازی» است. منظور از عرصۀ رقابت، وجود منابع قدرت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در یک بستر،منطقه و فضای جغرافیایی است که موجب جلب توجه و حضور بازیگران مختلف در آن عرصه قدرت آفرین می شود. این عرصۀ رقابت و منبع قدرت‌آفرین می‌تواند شامل پدیده‌ها و عناصر طبیعی و انسانی چون موقعیت راهبردی، منابع آب، منابع انرژی،بنادر،فرهنگ،دانش، نخبگان، فناوری،ورزش و … باشد. بر این اساس و بر مبنای نوع عرصۀ رقابت، می‌توان از واژه‌ها و مفاهیمی چون ژئوپلیتیک انرژی، ژئوپلیتیک آب، ،ژئوپلیتیک شیعه،ژئوپلیتیک مواد مخدرو.. صحبت کرد.

مؤلفۀ دوم، بازیگران هستند که می‌توانند در سطوح و مقیاس‌های مختلفی به رقابت بپردازند.درنهایت، سومین مؤلفه، الگوهای رقابت قدرت است که منظور مجموعه‌سیاست‌ها، اقدامات، تدابیر و روش‌هایی است که بازیگران مختلف در یک عرصۀ رقابت خاص به کار می‌برند. تولید و تجارت مواد مخدر در جهان دارای گردش مالی 2000 میلیارد دلاری و سود 400 تا 500 میلیارد دلار است.از اینرو، این صنعت کثیف و بسیار سود آور به یکی از مهمترین عرصه های رقابت بازیگران متعدد از سطح خرد تا مافیای جهانی تبدیل شده است که از هر روش،سیاست و ابزار غیر قانونی و غیر اخلاقی جهت رسیدن به اهداف خود (سود 500 میلیارد دلاری) استفاده می کنند.این اثر ضمن بررسی و تبیین مفهومی دانش واژه «ژئوپلیتیک مواد مخدر»، در فصول مختلف به بررسی و تحلیل ژئوپلیتیک مواد مخدر در قالب سه مؤلفۀ عرصۀ رقابت، بازیگران و شیوه‌های رقابت می پردازد و در این زمینه محورهایی چون مناطق کشت مواد مخدر، تولید و فرآوری مواد مخدر، ساختار بازیگران در تولید و تجارت مواد مخدر،مافیای بین المللی مواد مخدر، مسیرها و معابر قاچاق مواد مخدر، بازار مصرف جهانی مواد مخدر، فرایند مالی تجارت مواد مخدر،پولشویی و …مورد توجه گرفته است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا