27 آبان 1392 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

گزارش ششمين كنگره انجمن ژئوپلیتيك ايران – پدافند غير عامل

گزارش ششمين كنگره انجمن ژئوپلیتيك ايران – پدافند غير عامل     نخستین روز برگزاری کنگره:شمين كنگره انجمن ژئوپلیتيك ايران – پدافند غير عامل، در روز هاي سه شنبه و چهار شنبه 7 و 8 آبان 1392 توسط انجمن ژئوپلیتيك ايران، شعبه خراسان رضوی انجمن ژئوپلیتيك، گروه جغرافياي دانشگاه فردوسي مشهد و سازمان پدافند غير عامل كشور و

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا