30 دی 1392 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نظریه جدید مفهوم ملت و فلسفه حکومت

  نظریه جدید مفهوم ملت و فلسفه حکومت ملت يک مجموعه انسانهای بهم وابسته ای است که در چارچوب جغرافیایی کشوری معین و با مرزهای مشخص ساکن و مقیم هستند. اين مجموعه انسانها بايد داراي يک نوع همنوايي و همدلی باشند. همنوايي و همدلي در شرايطي به وجود مي‎آيد که يک نوع رابطه اجتماعي بين

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا