نظریه جدید مفهوم ملت و فلسفه حکومت

 

نظریه جدید مفهوم ملت و فلسفه حکومت

ملت يک مجموعه انسانهای بهم وابسته ای است که در چارچوب جغرافیایی کشوری معین و با مرزهای مشخص ساکن و مقیم هستند. اين مجموعه انسانها بايد داراي يک نوع همنوايي و همدلی باشند. همنوايي و همدلي در شرايطي به وجود مي‎آيد که يک نوع رابطه اجتماعي بين مجموعه انسانهاي ساکن در سرزمين برقرار شود و نوعی گروه اجتماعی شکل بگیرد که بطور همزمان احساس وابستگی مکانی- فضایی با فضای جغرافیایی زیستگاه خود نیز داشته باشد… .

جهت دسترسی به متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید.

 

برگرفته از سایت آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا

ارجاع به این تحلیل

ژئوپلیتیک ایران،انجمن (1392) نظریه جدید مفهوم ملت و فلسفه حکومت، رسانه ژئوپلیتیک، انجمن ژئوپلیتیک ایران

درباره نویسنده

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا