29 بهمن 1392 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

بنیـادهای جغرافیـایی هویت برای کشـورها

بنیـادهای جغرافیـایی هویت برای کشـورها   یکی از ویژگی­های سیستم­های ژئوپلیتیـکی، عضویت متکثر و متداخل اعضا می­باشد. اعضای هر سیستمی منحصراً در آن سیستم عضو نیستند. به عبارتی وفاداری­های خود را تنها در یک سیستم منطقه ای یا جهانی تعریف و یا به آن منحصر نمی­کنند. هر عضو یا کشور در سیستم، می­تواند به طور

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا