3 اسفند 1392 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

یکسان انگاری یا ناهمسانی ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی

دست کم طی دو دهه اخیر نوشته­ ها و گفته­ های بسیاری درباره یکسان­ انگاری یا ناهمسانی ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی نوشته شده­ است. هر کدام از نویسندگان و گویندگان استدلال ویژه خود را مطرح کرده­ اند. با این حال، نویسنده متن هم از شمار کسانی است که این دو اصطلاح را دو مفهوم برای

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا