20 اسفند 1392 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

گزارش تکمیلی سخنرانی دکتر بهرام امیراحمدیان

مسائل زیادی در مورد آذربایجان وجود دارد. بحث های استراتژیک، امنیتی و … . اما محور بحث  امروز مسائل سیاسی و فرهنگی است، چرا که ایران و آذربایجان، بیشتر وجوه اشتراک دارند تا وجوه افتراق، اما متأسفانه هم در ایران و هم در آذربایجان، حرکت ها و گروه ها، و جریاناتی از این وجوه افتراق

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا