6 اردیبهشت 1395 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

ژئوپلیتیک تغییرات اقلیمی؛ چالش هایی برای سیستم بین المللی

مترجمین: دکتر علی ولیقلی زاده و مهدی کریمی انتشارات: دانشگاه مراغه – 1394   متن این کتاب حاصل گزارشی است که صرفاً پیامدهای تغییرات اقلیمی و گرمایش کره زمین در سیاست های بین المللی و امنیت بین المللی را تحلیل می کند. بحث اصلی این کتاب بر این امر تأکید می کند که آیا امکان تغییر

ادامه مطلب »

الگوی شناخت بحران های ژئوپلیتیکی (با تأکید بر بحران قره باغ)

مؤلف: دکتر علی ولیقلی زاده انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی – 1394 به لحاظ دانش راهبردی، یکی از روش های پیشگیری از وقوع بحران ها به ویژه در محیط بین المللی، داشتن معرفت نظری از طبیعت و ماهیت بحران است. یعنی به هر میزان ابعاد مختلف بحران ها بیشتر و دقیقتر مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل

ادامه مطلب »

جغرافیاهای سیاسی شهری یک چشم انداز جهانی

جغرافیاهای سیاسی شهری یک چشم­ انداز جهانی یوگو روسی و آلبرتو وانولو مترجمین: دکتر علی ولیقلی زاده و مهدی کریمی انتشارات: دانشگاه مراغه – 1394 امروزه، به هیچ وجه نمی ­توان پدیده­ های جغرافیایی – فضایی و بازتاب­ های فضایی آنها را، با حداقل نیم قرن پیش یکی دانست. اساساً، پدیده­ های جغرافیایی – فضایی،

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا