14 فروردین 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

دکتر احسان رسولی نژاد

دکتر احسان رسولی نژاد… دکترای اقتصاد جهان، استادیار دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران… (این تحلیل صرفا دیدگاه نویسنده بوده و انتشار آن به منزله موضع رسمی انجمن نیست)…   1-      سند مشارکت راهبردی ایران و چین، به عنوان یک سند بالادستی و نقشه راه در روابط ایران و چین که امروز امضا شده است تا

ادامه مطلب »

دکتر محسن جان پرور

دکتر محسن جان پرور… استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد…چ (این تحلیل صرفا دیدگاه نویسنده بوده و انتشار آن به منزله موضع رسمی انجمن نیست)… تحلیلی بر توافقنامه ایران و چین… در طی روزهای اخیر بحث پیرامون توافقنامه 25 ساله بین ایران و چین به یکی از مباحث برجسته تبدیل شده است. صاحبنظران و متخصصان

ادامه مطلب »

دکتر سهراب عسگری

دکتر سهراب عسگری… استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور… (این تحلیل صرفا دیدگاه نویسنده بوده و انتشار آن به منزله موضع رسمی انجمن نیست)…   پیش از پاسخ به 4 پرسش طرح شده، ذکر یک نکته کلیدی لازم است. استراتژی چین در مواجه با کشورهای دیگر همواره از نوعی ابهام (ambiguity strategy) برخودار بوده است.

ادامه مطلب »

دکتر سید حسین رئیس السادات

دکتر سید حسین رئیس السادات… استاد بازنشسته تاریخ… (این تحلیل صرفا دیدگاه نویسنده بوده و انتشار آن به منزله موضع رسمی انجمن نیست)… سوال اول: سند مشارکت راهبردی ایران و چین، به عنوان یک سند بالادستی و نقشه راه در روابط ایران و چین که امروز امضا شده است تا چه اندازه می تواند می‌تواند

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا