سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی دوازدهم)

🔶➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند:

✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست

💠 گفتگوی دوازدهم 💠

✳️➖ ژئوپلیتیک (آنچه هست و آنچه باید باشد)

سخنران:

🎙➖ دکتر محسن جان پرور (استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد)

زمان:

📅➖ سه شنبه ۱۱ آذر 1399

ساعت: 21 تا 22

مجری برگزاری: سید محمد تقی رئیس السادات

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران

https://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic

🔹با سخنرانی‌های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا